Support
Metalistix
089-6643465
Your shopping cart
View cart
Your cart is empty!

ABOUT US

Date: 2016-08-05 15:58:51.0

ในปัจจุบันเทคโนโลยีและเครื่องจักรมีบทบาทสำคัญมากในการผลิต ช่างฝีมือถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร ทำให้เหลือช่างฝีมืออยู่น้อยมาก สินค้าในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตสินค้า

แต่สิ่งสำคัญที่ CHOcraft ยังคงไว้นั่นก็คือการผลิตโดยใช้ "ช่างฝีมือ" เป็นหลํก หรือที่เรียกว่า "งาน Handmade"

CHOcraft เติบโตมาจาก "โรงงานเลี่ยวทองซิง" ซึ่งเป็นผู้ผลิตตะเกียงน้ำมัน และสินค้าตกแต่งบ้านจากทองเหลืองเป็นเวลานานกว่า 50ปี ด้วยทักษะงานฝีมือ ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น (Craft skills inherited from ancestor) ความใส่ใจในคุณภาพ และความปราณีตในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายึดมั่นและรักษา ไว้ไม่เคยเปลี่ยน ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า 50ปีและทักษะงานฝีมือที่สืบทอดมาถึง รุ่นที่ 3แล้วก็ตาม

CHOcraft คือ ผู้ผลิต ออกแบบ และจัดจำหน่ายสินค้าของตกแต่งบ้านจากทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส อาทิเช่น ตะเกียงน้ำมัน ตะเกียงเทียน โคมไฟ กล่องกระจก ฯลฯ นอกจากนี้ยังรับสั่งทำสินค้าตามแบบลูกค้าต้องการ โดยช่างฝีมือไทย รุ่นที่ 3แล้วก็ตาม



CONTACT US


79 ซ.เทียนทะเล26 แยก6-1 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

Tel. : +6689-664-3465 , +662-897-2547

E-mail : chocraftproduct@gmail.com

Line : ctwdesign